Jacques Cousteau

released July 1, 2015
Muzika i riječi: Dubravko Ivaniš
Muzička produkcija: Ivan Božanić
Artwork: Boris Greiner
Izdavač: Dan, Mrak