Daddyev dnevnik

FAQ
001 // 002 // 003 // 004 // 005 // 006 // 007 // 008 // 009 // 010 // 011 // 012 // 013 // 014 // 015 // 016

Idi desnoIdi lijevo
12.2.2009 • 18.2.2009 • 21.2.2009 • 19.4.2009 • 24.5.2009 • 20.10.2009 • 27.10.2009 • 29.10.2009 • 1.11.2009 • 4.11.2009 • 5.11.2009 • 7.11.2009 • 14.11.2009 • 19.11.2009 • 22.11.2009 • 25.11.2009 • 1.12.2009 • 3.12.2009 • 11.12.2009 • 16.12.2009 • 25.12.2009

noć

29.10.2009 uvijek ista priča s njima.
šarmantni i prljavi.
možeš povjerovati da imaju isti kod. možeš vjerovati da se razumijete. možeš ne vjerovati u to što se u međuvremenu dogodilo. mogu te uvjeriti da ničeg nije ni bilo. ljepljivi su.
egzotični. fora.
ne vjeruj ni jednom od njih. ni najodličnijem.
oni ni ne trepnu. jer se nikad nisu suočili sa sobom.
sto puta sam razmišljao; odlično je što više nisu tu. odlično je da su daleko.
nećemo se lagati, bolje je tako.
i ovako, s vremenskom distancom, mada....
mada to ne znači da je tu dobro s ovima koji su ostali.
nije.
s ovima koji su tu ja nisam "mi", da se razumijemo.