Daddyev dnevnik

FAQ
001 // 002 // 003 // 004 // 005 // 006 // 007 // 008 // 009 // 010 // 011 // 012 // 013 // 014 // 015 // 016

Idi desnoIdi lijevo
25.1.2007 • 15.2.2007 • 18.2.2007 • 22.2.2007 • 7.3.2007 • 4.4.2007 • 23.4.2007 • 23.4.2007 • 23.4.2007 • 2.5.2007 • 3.5.2007 • 10.5.2007 • 11.5.2007 • 29.5.2007 • 4.6.2007 • 6.6.2007 • 15.6.2007 • 25.8.2007 • 27.8.2007 • 31.8.2007 • 8.10.2007 • 10.10.2007 • 14.10.2007 • 22.10.2007 • 31.10.2007 • 12.11.2007 • 8.12.2007 • 22.12.2007 • 28.12.2007 • 31.12.2007

danas - VAŽNO!

10.10.2007

molim vas....

smjestite se u dvorani negdje do sredine mezanina.
sound je u dvorani takav kakav je, ne može biti bolji jer ta dvorana arhitektonski nije namijenjena za koncerte.

ako imate KARTU, na ulazu vam moraju dati REKVIZIT!

ONI S PASEVIMA REKVIZIT NEĆE DOBITI.

program

1. tokata u be duru (šinec)
2. fuga (samo prvi dio jer ostale su partiture pogubljene) - floyd
3. labuđe jezero, 102 takta - lopez i brko
4. naručivanje po željama - bilo ko sa šanka

sound - daniel biffel
vj - dalibor barić
light - miljenko bengez
dirigent - droid
izvodi ASA (akademski sabor astronauta)

oblekica za svečane prilike - alan hranitelj
epp - ETA CREW
plakati - vladimir šagadin/yaya

menagerica - milijana linta
best girl - goga

t mobile
večernji list
otvoreni radio