Daddyev dnevnik

FAQ
001 // 002 // 003 // 004 // 005 // 006 // 007 // 008 // 009 // 010 // 011 // 012 // 013 // 014 // 015 // 016

Idi desnoIdi lijevo
3.1.2002 • 4.1.2002 • 5.1.2002 • 6.1.2002 • 7.1.2002 • 8.1.2002 • 10.1.2002 • 12.1.2002 • 13.1.2002 • 14.1.2002 • 15.1.2002 • 16.1.2002 • 17.1.2002 • 18.1.2002 • 21.1.2002 • 22.1.2002 • 24.1.2002 • 27.1.2002 • 29.1.2002 • 31.1.2002 • 1.2.2002 • 3.2.2002 • 6.2.2002 • 7.2.2002 • 10.2.2002 • 11.2.2002 • 15.2.2002 • 18.2.2002 • 21.2.2002 • 23.2.2002 • 26.2.2002 • 28.2.2002 • 11.3.2002 • 15.3.2002 • 20.3.2002 • 22.3.2002 • 23.3.2002 • 4.4.2002 • 10.4.2002 • 16.4.2002 • 17.4.2002 • 25.4.2002 • 27.4.2002 • 28.4.2002 • 30.4.2002 • 1.5.2002 • 4.5.2002 • 5.5.2002 • 11.5.2002 • 16.5.2002 • 22.5.2002 • 30.5.2002 • 1.6.2002 • 3.6.2002 • 4.6.2002 • 6.6.2002 • 10.6.2002 • 11.6.2002 • 12.6.2002 • 13.6.2002 • 14.6.2002 • 15.6.2002 • 16.6.2002 • 18.6.2002 • 20.6.2002 • 21.6.2002 • 26.6.2002 • 27.6.2002 • 29.6.2002 • 7.7.2002 • 8.7.2002 • 10.7.2002 • 21.7.2002 • 24.7.2002 • 27.7.2002 • 30.7.2002 • 19.8.2002 • 21.8.2002 • 24.8.2002 • 29.8.2002 • 1.9.2002 • 2.9.2002 • 5.9.2002 • 10.9.2002 • 12.9.2002 • 13.9.2002 • 14.9.2002 • 16.9.2002 • 19.9.2002 • 21.9.2002 • 24.9.2002 • 25.9.2002 • 27.9.2002 • 1.10.2002 • 2.10.2002 • 3.10.2002 • 11.10.2002 • 16.10.2002 • 17.10.2002 • 18.10.2002 • 21.10.2002 • 29.10.2002 • 31.10.2002 • 6.11.2002 • 14.11.2002 • 21.11.2002 • 4.12.2002 • 5.12.2002 • 8.12.2002 • 19.12.2002 • 20.12.2002 • 25.12.2002

25.09.2002

7. DAN SNIMANJA

makančeva, "laboratorij"

gitare i bass za sebastiana.

mario bi jako htio, ali je i jako nesiguran. tako je to već godinama. pavle mu pomaže, ponajprije da se sredi u glavi. uvijek je prva glava, tek onda ruke. na b-dijelu je pavle odsvirao super bass. ostalo je odsvirano korektno.

radman je površan i ne treba mu popuštati. + ima problema s koncentracijom. ono što je dobro je istina da se ne raspižđuje i koliko toliko surađuje. naime, kao i svi gitaristi, on pati od bolesti "previše sviranja". (pavle inzistira da mu se ništa ne pušta jer jedna površnost vuče za sobom drugu i stvari se po vertikali rašivaju) na demu sam to pustio, sad nema šanse. režem, kratim. ne jebem spiku "ovo je baš lijepa gitara", naučio sam da je pjesma zakon, a na njihovu žalost, ovdje sam zakonodavac ja. i sudac, istovremeno. u karijeri sam mnoge "lijepe" linije posjekao ko zadnji korov, da bi u konačnici dobio cjelinu. taj proces kreće od sječe svih instrumentalnih linija ponaosob, vokala, aranžmana, sve do čitavih, gotovih pjesama koje su same za sebe možda dobre, ali ne igraju u momčadi. morao sam se utrenirati da postanem takav. zapravo postaješ jači. nekad su moje odluke okolini čudne i teško ih prihvaćaju. svi, pa i ja, vole biti u skladu sa miljeom u kojem žive, lakše je. ali, u čitavoj toj konstelaciji uvijek je najteže naučiti vjerovati samom sebi. e, jebiga, učim tu lekciju već nekoliko godina.

rocco smatra da bi trebalo uvesti sistem "tri dana snimanja/dva dana editiranja" kako bi se pjesme valjano poslagale i bile spremne za daljnje trackiranje. naime, ako momci ne isviravaju kompletne tejkove, nego se u više varijanti oni parceliraju, gomila se materijal i smeće kojeg se treba rješavati kako nas na kraju ne bi progutalo.