Daddyev dnevnik

FAQ
001 // 002 // 003 // 004 // 005 // 006 // 007 // 008 // 009 // 010 // 011 // 012 // 013 // 014 // 015 // 016

Idi desnoIdi lijevo
3.1.2002 • 4.1.2002 • 5.1.2002 • 6.1.2002 • 7.1.2002 • 8.1.2002 • 10.1.2002 • 12.1.2002 • 13.1.2002 • 14.1.2002 • 15.1.2002 • 16.1.2002 • 17.1.2002 • 18.1.2002 • 21.1.2002 • 22.1.2002 • 24.1.2002 • 27.1.2002 • 29.1.2002 • 31.1.2002 • 1.2.2002 • 3.2.2002 • 6.2.2002 • 7.2.2002 • 10.2.2002 • 11.2.2002 • 15.2.2002 • 18.2.2002 • 21.2.2002 • 23.2.2002 • 26.2.2002 • 28.2.2002 • 11.3.2002 • 15.3.2002 • 20.3.2002 • 22.3.2002 • 23.3.2002 • 4.4.2002 • 10.4.2002 • 16.4.2002 • 17.4.2002 • 25.4.2002 • 27.4.2002 • 28.4.2002 • 30.4.2002 • 1.5.2002 • 4.5.2002 • 5.5.2002 • 11.5.2002 • 16.5.2002 • 22.5.2002 • 30.5.2002 • 1.6.2002 • 3.6.2002 • 4.6.2002 • 6.6.2002 • 10.6.2002 • 11.6.2002 • 12.6.2002 • 13.6.2002 • 14.6.2002 • 15.6.2002 • 16.6.2002 • 18.6.2002 • 20.6.2002 • 21.6.2002 • 26.6.2002 • 27.6.2002 • 29.6.2002 • 7.7.2002 • 8.7.2002 • 10.7.2002 • 21.7.2002 • 24.7.2002 • 27.7.2002 • 30.7.2002 • 19.8.2002 • 21.8.2002 • 24.8.2002 • 29.8.2002 • 1.9.2002 • 2.9.2002 • 5.9.2002 • 10.9.2002 • 12.9.2002 • 13.9.2002 • 14.9.2002 • 16.9.2002 • 19.9.2002 • 21.9.2002 • 24.9.2002 • 25.9.2002 • 27.9.2002 • 1.10.2002 • 2.10.2002 • 3.10.2002 • 11.10.2002 • 16.10.2002 • 17.10.2002 • 18.10.2002 • 21.10.2002 • 29.10.2002 • 31.10.2002 • 6.11.2002 • 14.11.2002 • 21.11.2002 • 4.12.2002 • 5.12.2002 • 8.12.2002 • 19.12.2002 • 20.12.2002 • 25.12.2002

27.06.2002

2x2

javi se javi se

sheeva

udaraj munjom

u grom se obuci

javi se sheeva

zdrobi mi zdrobi mi

kosti

ja volim da me tuče

što je jače od mene

drobi me sheeva

i ne daj mi ne daj mi

nikad

da se nekažnjen izvučem

i grohotom cerekam

od svih svojih grijeha

ne vjerujem u to što pričam

već dugo riječi koje govorim

samo su buka

sve ukrao sam

sve uzeo sam

i sad

možda je vrijeme da si priznaš

na svijetu nema ničeg

osim sna

pa da

stvarno je sjajno vrijeme da

shvatiš da je važan samo

ovaj čas

i ako si slab

budi slab

raskrili ruke

sakrij se u šumu

u najdublji hlad

to ti je ko 2x2

sakrij se sakri sakri

sakrij se sakrij se

sakrij se sakri sakri

 

PORCULAN

bez tebe sam žedan ja

kraljujem bez žezla sam

na čitavom svijetu

bez nje ja ne žuborim

nema mjesta gdje da taborim

bez nje ja ne vibriram

lomljiv ja sam porculan

žalio se meni bijeli dim

od čistine ja je ne vidim

žalio se meni bijeli dim

od bjeline ja ne postojim

bez nje ja sam nakaza

ohola i mutna prilika

bez nje ja ne pulsiram

lomljiv ja sam porculan

žalio se meni bijeli dim

od čistine ja je ne vidim

od bjeline ja ne postojim

žalio se meni bijeli dim

žalio se meni bijeli dim

 

MAK

briljantni se dječaci

ljeskaju u barci

od njih

nećeš čuti ni ton

i pogled im se bistri

jaki smo jaki smo

jer smo isti

jedan drugom smo klon

klin -klon

klin-klon

klin-klon

kling-kling-klon!

sa stropova ti se ljušte

slamke kao stigme

da ih uzmeš kad zatreba

da ih uzmeš ako stigneš

sreća hoda uz štap

al ti si ljut ljut si buraz

što je čukundeda belzebub dao u miraz

da je muzika

tebi tračnica

za dobrom se puzzlom

uvijek slažu dobri vagoni

s druge strane je darth vader

sam u svojoj sondi

i može se on smijat kolko hoće

dok na suhom roniš

sve je ovdje jasno

ti si zvonar koji zvoni

za happyend

end end

end end

svaki happyend za neki dobar

end

end end

end

svaki happyend je dobar za end

pužeš kroz raščupane misli

jer kuštravost je stav

kažeš: digni ruke u zrak!

¨gegaš uvijek korak nazad

jer je ona uvijek korak ispred

na koncu konca je znak

za koga onda nižeš nižeš u nizu

u svom private idiliu si sam

i tako blizu

predobro znaš

da je muzika

tebi obrana

(od čega?)

samo demoni mute se iz stakla

iz zabranjenih snova smije ti se sablast

da li si svjestan da nema više natrag

ti si ovdje glavni

zvonar koji zvoni

za happyend

end end

end end

svaki happyend dođe za neki dobar

end

end end

svaki happyend je za neki dobar end

predobro znaš na kraju konca je mak

na kraju konca

na kraju konca je

mak

 

 

 

NE IGRAJ SE ISUSA

krasi ga odličan njuh za njegove godine

i lahor ga nosi niz pustopoljine

pauke čuje dok igraju pasijans

ima odličan strah za ovo podneblje

gdje glasan prdac podne označuje

pa djeca prde na sav glas

ja sam oduvijek htio biti sokrat

al mi je duga pojela nos

tako da samo eksperti kuže

da lažem

u vjedru je voda je voda

njom škropim svete glave

da ih odnese prinese donese

sin

žalostan je

jer je tako običan

utjeha je

da u downu nije sam

pa ako želiš

do dna

moraš biti brz

jer je dolje prilična

gužva

gužva

lukrecija je divna žena

krijestom krešti

plaši ljude

puca je trip da je sjena

ona je luda

on je gizdav i naočit mužjak

njegova je uvijek zadnja

šakom lupa po stolu

i samo u krajnjoj nuždi

ubija

žalostan je

jer je tako običan

utjeha je

da u downu nije sam

pa ako želiš

do dna

moraš biti brz

jer je dolje prilična

gužva

gužva

gužva

gužva

zato ne igraj se isusa

ne igraj se isusa