Daddyev dnevnik

FAQ
001 // 002 // 003 // 004 // 005 // 006 // 007 // 008 // 009 // 010 // 011 // 012 // 013 // 014 // 015 // 016

Idi desnoIdi lijevo
18.11.2001 • 19.11.2001 • 20.11.2001 • 21.11.2001 • 22.11.2001 • 23.11.2001 • 24.11.2001 • 26.11.2001 • 27.11.2001 • 29.11.2001 • 30.11.2001 • 1.12.2001 • 2.12.2001 • 3.12.2001 • 4.12.2001 • 5.12.2001 • 6.12.2001 • 7.12.2001 • 8.12.2001 • 9.12.2001 • 10.12.2001 • 11.12.2001 • 12.12.2001 • 13.12.2001 • 14.12.2001 • 15.12.2001 • 16.12.2001 • 17.12.2001 • 18.12.2001 • 19.12.2001 • 20.12.2001 • 21.12.2001 • 22.12.2001 • 23.12.2001 • 24.12.2001 • 25.12.2001 • 26.12.2001 • 27.12.2001 • 28.12.2001 • 29.12.2001 • 30.12.2001

19.12.2001 a da danas pauziram?
- - - -
danas sam doznao da ćemo svirat dubrovnik 1.1. (na staru sviraju šampioni).
vozit ćemo se avionom.
imamo lijep honorar.
svirat će i pavle i jura.
"spasit" ćemo se na neko vrijeme.
ipak, meni se sve to gadi. da, sviram samo zbog novaca, jer t. nema ni za bengu, a m. mi je neki dan priznao da je bankrotirao.
NIKAKO SE NE MOGU UVJERITI DA JE SUPER SVIRATI "sao paulo" "dan mrak" "sebastian" ili "baku luciju" ispred amorfno bauljajuće mase još friško izbljuvane od prošle noći. oni fakat nisu krivi kaj su tamo, al ja jesam!
možda si mislite da smo mi malkice razmaženi. pa....jesmo. navikli smo krpat kraj s krajem cijelo desetljeće. a sad ne može ni to. malo boli, al proći će.
mama mi je danas rekla da odrasli ljudi moraju radit KOMPROMISE.
dobro, znači ja ne moram. a zašto budem?
nemam opravdanja, ma koliko se trudio.
gadim se samom sebi. i zato bi bilo bolje da sve ovo skupa i nisam napisao.
- - - -
i da sam pauzirao.